główna
elektronika

Compaq Ipaq IA1 - Recovery i Setup BIOSu

 

Początek
Demontaż
BIOS
Budowa
Ustawienia OS
Rozbudowa

Wejście do setup-u BIOSu możliwe jest po wykonaniu krótkiego resetu w trakcie testowania pamięci przez POST. Jeśli przesadzi się z resetowaniem w trakcie POSTu, to pojawi się komunikat o braku systemu operacyjnego i BIOS przystępuje do odzyskiwania systemu.

W pierwszej kolejności należy wybrać język - dostępne są trzy.

Do wyboru są dwie opcje:

  • reboot - przepisuje z pamięci stałej zapisany tam system operacyjny,
  • recover - wczytuje system operacyjny z sieci Ethernet lub za pośrednictwem modemu telefonicznego.

Nie należy wybierać opcji recover ze względu na brak dostępu do odpowiednich zasobów. Firma Compaq nie kontynuuje tego projektu.

 

Jeżeli dokona się prawidłowo resetu, to pojawi się ekran wyboru jednego z pięciu  języków.

 

Zakładka Main zawiera 4 pozycje:

  1. informacje systemowe,
  2. załadowanie ustawień domyślnych i wyjście,
  3. odrzucenie zmian,
  4. zachowanie zmian.

 

Zakładka Storage -> IDE Devices nie powinna przysparzać problemów. Do pierwotnego kontrolera IDE podłączony jest wewnętrzny dysk SSD. Przy próbach uruchamiania systemu operacyjnego z karty CF należy wyłączyć pierwotny kontroler.

 

W zakładce Storage -> Boot Order ustawia się kolejność dysków, z których ładowany będzie system operacyjny. W okienku Boot Oreder domyślnie nic nie jest pokazywane, dopiero użytkownik może to zmienić.

 

Zakładka Security umożliwia założenie haseł.

 

W zakładce Advanced -> Power-On Self Test można zmodyfikować sposób działania procedur POSTu.

 

W zakładce Advanced -> Device Options można zmodyfikować wielkość pamięci przewidzianej na potrzeby kontrolera video, jednak bez wyraźnej potrzeby nie należy zwiększać jej wielkości, gdyż jest wyodrębniana z pamięci operacyjnej.

 

Wybranie opcji Save Changes and Exit wywoła okienko potwierdzenia chęci zapisu zmian.

 

Klawiszowi F10 odpowiada na klawiaturze klawisz z napisem Compaq, natomiast klawiszowi Esc - klawisz z rysunkiem dłoni (obok klawisza spacji).