strona główna

 

08.11.2011

Zadanie na rozgrzewkę.
Wykonaj zadanie jako rozgrzewkę przed sprawdzianem.

Wyrazy
 

11.10.2011

Program układający przedmioty w niesymetryczną piramidkę.
Należy tak przerobić program, aby Baltie układał przedmioty w postaci symetrycznej piramidy. Przypomnij sobie objaśnienia z lekcji - należy zamienić kolejne liczby naturalne (1, 2, 3, ...) na kolejne liczby nieparzyste (1, 3, 5, ...) i odpowiednio zmodyfikować liczbę wyświetlanych przedmiotów.

Piramida (kliknij prawym klawiszem myszki, a następnie wybierz ZAPISZ JAKO i zapisz program w swoim komputerze.
 

02.04.2011

Symulator jest do pobrania z witryny Electronics Lab,
szukaj napisu Download Digital Works 3.04.

zadania
 

14.01.2011

Materiały pomocnicze do Baltie. Materiał będzie pomocny przy ponownej aktywacji Baltiego oraz pracy z wykorzystaniem scen.
Należy zapoznać się z tym dokumentem.

Informacje
 

24.10.2010

Materiały pomocnicze do rysowania w Baltie. Materiał będzie pomocny przy tworzeniu bałwana z zegarem
Należy zapoznać się z tym dokumentem.

grafika w Baltie
 

16.10.2010

Body Mass Index. Termin wykonania - 22.10.2010. Wskazane jest przekazanie zadania za pomocą poczty elektronicznej, w treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko. Pamiętaj, że przed wysłaniem należy zarchiwizować (skompresować) cały projekt, wysłanie pojedynczego pliku nic nie daje!
Przypominam, że brak zadań domowych skutkuje oceną niedostateczną.

BMI
 

09.10.2010

Losowanie TotoLotka. Termin wykonania - 15.10.2010. Wskazane jest przekazanie zadania za pomocą poczty elektronicznej, w treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko. Pamiętaj, że przed wysłaniem należy zarchiwizować (skompresować) cały projekt, wysłanie pojedynczego pliku nic nie daje!
Proszę zapoznać się z rodzajami zmiennych w dokumencie zmienne_vbas.pdf oraz wykonać zadanie z dokumentu totek_vbas.pdf
Przypominam, że brak zadań domowych skutkuje oceną niedostateczną.

zmienne
totek
 

02.10.2010

kolorowanie kontrolki - zadanie do wykonania w domu, wykorzystaj informacje i program utworzony w trakcie lekcji. Program należy dostarczyć na piątek 08.10.2010. Wskazane jest przekazanie zadania za pomocą poczty elektronicznej na adres: nadzorca@stsg.pl, w treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko.

kolorowanie
 

24.09.2010

Zadanie do wykonania w domu. Program należy przynieść w piątek 01.10.2010. Wskazane jest przekazanie zadania za pomocą poczty elektronicznej na adres: nadzorca@stsg.pl, w treści wiadomości należy podać swoje imię i nazwisko.

treść zadania
 

18.09.2009

Opis instrukcji warunkowej If oraz pętli For

opis instrukcji
 

12.09.2009

Przedstawiono krótki opis kontrolek Label, Button, Timer

opis LBT
 

05.09.2009

W pliku, do którego odnośnik znajduje się obok, znajdziesz ogólne informacje pomagające zapoznać się ze środowiskiem i ogólnymi zasadami języka, jakim jest VB2008

informacje
wstępne
 

03.04.2009

Pobierz ze strony firmy Microsoft bezpłatną wersję języka Visual Basic 2008. Wybierz w okienku wersję angielską i naciśnij napis Download, tak jak to przedstawiono na rysunku poniżej. Następnie uruchom pobrany niewielki program, który pobierze i zainstaluje bezpośrednio z serwera Microsoft wszystkie niezbędne pliki. W trakcie instalacji wybierz domyślne parametry.

pobierz VB2008 Express
 

pobieranie

Po zainstalowaniu oprogramowania wykonaj następujące zadanie:
 
zadanie
licznik: 10074