Ustawiając różne wartości dwóch liczb binarnych, możesz sprawdzić działanie sumatora binarnego. Jeżeli pojawi się czerwona plama, oznaczać to będzie wystąpienie przepełnienia sumatora. Wynik jest obliczany jako suma wartości w kolumnach, a przepełnienie z kolumny jest przenoszone do sąsiedniej, lewej kolumny.
 

 

 
 

 

licznik 7498