Zmiany w konstrukcji sprzętu komputerowego wprowadzane przez producentów doprowadziły do tego, że używany do tej pory licznik Geigera-Müllera stał się bezużyteczny. Współczesne komputery nie posiadają łącza szeregowego RS232, za pośrednictwem którego mogłyby komunikować się z licznikiem. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że licznik pobierał zasilanie bezpośrednio z linii RS232. Taki rodzaj zasilania był bardzo wygodny - nie były potrzebne żadne baterie ani dodatkowy zasilacz.
Założenia:
  • współpraca z dowolnym komputerem wyposażonym w łącze USB,
  • licznik jest zasilany wyłącznie z USB,
  • brak ingerencji w wewnętrzną budowę licznika.

Jako  interfejs pośredniczący pomiędzy USB a RS232 wykorzystano popularny na rynku tani adapter, który niestety wytwarzał poziomy napięć wyjściowych (po stronie RS232) za niskie do poprawnego zasilania licznika G-M.

Wynikła z tego konieczność dobudowania układu zwiększającego napięcie zasilające  licznik G-M. Przy okazji zmieniono dotychczas wykorzystywaną wtyczkę DB25 na DB9.
Zgodnie z powyższymi założeniami została zaproponowana konstrukcja przetwornicy typu pompa ładunkowa, zbudowana w oparciu o scalony multiwibrator NE555. Jego stopień wyjściowy ma parametry wystarczające do zasilania licznika G-M. 

Całość .

schemat przetwornicy


układ zmontowany  "na pająka"

wnętrze kompletnego interfejsu złożonego z "pająka", obudowy naściennego gniazda sieciowego i
"zdewastowanego" interfejsu USB/RS232.  Z widocznego rozcięcia przewodu USB pobierane jest
zasilanie 5V (czerwony przewód), pomarańczowy przewód dostarcza napięcie 7V do gniazda,
do którego należy podłączyć wtyk licznika G-M.
Instalację interfejsu należy przeprowadzić w sposób standardowy, pomocny jest sterownik będący w komplecie z zakupionym adapterem. 

Na koniec okazało się, że rozwiązanie to ma specyficzną właściwość: po zainicjowaniu pierwszego pomiaru całość nie działa, prawdopodobnie w tym momencie aktywuje się i konfiguruje wirtualny port COM. Dopiero drugi i następne pomiary działają prawidłowo. Oczywiście po wyłączeniu programu pomiarowego i powtórnym uruchomieniu, należy ponownie wykonać pierwszy "pusty" pomiar. 

724