strona główna

2009 - poziom podstawowy, część pisemna

2009 - poziom podstawowy, część praktyczna

2009 - poziom podstawowy, dane do zadań

2009 - poziom rozszerzony, część pisemna

2009 - poziom rozszerzony, część praktyczna

2009 - poziom rozszerzony, dane do zadań

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązanie zadania z punktami kratowymi:
#include <cstdlib>
#include <iostream>
float r,n,il;
using namespace std;
int main(int argc, char*argv[])
{
cin>>r;
for(int i=0; i<=r; i++)
for (int j=1; j<=r; j++)
{
  il=i*i+j*j;
  if(il<=(r*r))
  {
    n++;
  }
}
cout<<4*n+1<<endl;
system("PAUSE");
returnEXIT_SUCCESS;
}

 Program wyszukuje punkty w jednej ćwiartce koła nie uwzględniając jego środka. Dlatego też następuje odpowiednia korekta w linii wyświetlającej liczbę punktów kratowych.