Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2010 r.

(Data opublikowania na stronie CKE: 06.07.2009)

 

Na podstawie § 63 ust. 1 punkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2010 roku:

Środowisko

 Język programowania
(kompilator)*

 Program użytkowy*

Windows z systemem
plików NTFS 

- Turbo Pascal 5.5 lub nowszy
- Free Pascal (FPC 2.0) lub nowszy
- MS Visual Studio C++
- Borland C++ Builder 6 Personal
- Dev C++ 4.9.9.2 lub nowszy
- Delphi 7 Personal
- Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.5.0 lub nowszy

- MS Office 2000 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

- MS Office 2002/XP (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

- MS Office 2003 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

- MS Office 2007 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

Linux z KDE  - FreePascal (FPC 2.0) lub nowszy
- GCC 4.4.0 C/C++ lub nowszy
- Java SE Development Kit 6 lub nowszy + edytor Eclipse Classic 3.5.0 lub nowszy
- OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy

*tylko jeden dla wybranego środowiska

Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę.
Dane do drugiej części egzaminu będą dostarczone dla każdego zdającego na płycie CD.
Szkoła powinna zapewnić dla każdego zdającego pamięć USB (pendrive) o niedużej pojemności do tymczasowego zapisu plików przez zdającego podczas drugiej części egzaminu.